ویلای روستایی

خرید ویلای روستایی ارزان در شمال، روستای عباس کلا چالوس

خرید ویلای روستایی ارزان در شمال، روستای عباس کلا چالوس


خرید ویلا در روستای عباس کلا در شهرستان چالوس با قیمت 2.5 میلیارد. این ویلای روستایی ارزان در منطقه بکر عباس کلای چالوس در شمال ایران قرار دارد.

2.5 میلیارد تومان