خرید و فروش ویلا، زمین و آپارتمان در منطقه مازوپشته

متاسفانه هیچ ملکی در بخش مازوپشته ثبت نشده است.


روستای مازوپشته یکی از روستاهای بخش مرکزی چالوس که درقسمت جنوبی واقع شده است.

این روستا از شمال به شهر چالوس از جنوب وصل به جنگل از غرب به روستای خرمندعلیا و از طرف شرق نیز به روستای دار کلا علیا متصل است و بین جاده قدیم و آزاد راه چالوس کرج قرار دارد.

در جنوب شهر چالوس در روستای مازوپشته در زمینی ۵ هکتار ساختمانی وجود دارد که به کاخ مادر معروف است،که در دوران پهلوی و توسط بنیاد پهلوی و تحت نظر اسدالله علم ساخته شدهو در آن مراسم عمومی برگزار میگردد.


  • 80 %
  • 80 %
  • 80 %
  • 95 %
  • 95 %
  • 90 %