قیمت زمین در کلاردشت ، قیمت خرید و فروش زمین

ویژه خرید زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 3 میلیون

خرید زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 3 میلیون


خرید زمین ارزان واقع در شهر مرزن آباد در شهرستان کلاردشت . این زمین در کلاردشت با قیمت ارزان متری 3 میلیون در املاک می ملک به فروش می رسد.

55.5 میلیارد تومان
خرید زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 1.5 میلیارد

خرید زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 1.5 میلیارد


خرید زمین در روستای پردنگون کلاردشت . این زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 1.5 میلیارد بطور اختصاصی در املاک می ملک به فروش می رسد.

1.5 میلیارد تومان
ویژه خرید زمین پلاک یک جنگلی در کلاردشت متری 15 میلیون

خرید زمین پلاک یک جنگلی در کلاردشت متری 15 میلیون


خرید زمین پلاک یک جنگلی در کلاردشت با قیمت ارزان . این زمین جنگلی داخل بافت با قیمت ارزان متری 15 میلیون در می ملک به فروش می رسد.

15 میلیارد تومان
فروش زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 4.5 میلیون

فروش زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 4.5 میلیون


خرید زمین با قیمت ارزان متری 4.5 میلیون در کلاردشت. این زمین ارزان قیمت در کلاردشت با قیمت 1.633 میلیارد در املاک می ملک به فروش می رسد.

1.633 میلیارد تومان
ویژه فوری فروش زمین اقساطی در کلاردشت با قیمت ارزان 4 میلیون

فروش زمین اقساطی در کلاردشت با قیمت ارزان 4 میلیون


خرید زمین قسطی در کلاردشت با قیمت ارزان متری 4 میلیون. این زمین 363 متری در مرزن آباد کلاردشت به صورت فروش اقساطی و با قیمت ارزان به فروش می رسد.

1.5 میلیارد تومان
فروش اقساطی زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 1.5 میلیارد

فروش اقساطی زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 1.5 میلیارد


فروش اقساطی زمین در کلاردشت در روستای لاهو، با قیمت ارزان 1.5 میلیارد. این زمین در کلاردشت با قیمت ارزان و به صورت قسطی در می ملک به فروش می رسد.

1.5 میلیارد تومان
فروش زمین با قیمت ارزان زیر یک میلیارد در کلاردشت

فروش زمین با قیمت ارزان زیر یک میلیارد در کلاردشت


فروش زمین با بافت مسکونی و قیمت ارزان زیر یک میلیارد در رودبارک کلاردشت. این زمین ارزان در کلاردشت به مدت محدود با قیمت 900 میلیون به فروش میرسد.

900 میلیون تومان
فوری فروش زمین ارزان متری 4 میلیون در مرزن آباد کلاردشت

فروش زمین ارزان متری 4 میلیون در مرزن آباد کلاردشت


فروش زمین ارزان با قیمت متری 4 میلیون در مرزن آباد کلاردشت، فروش ویژه این زمین ارزان قیمت و سنددار در املاک می ملک.

1.45 میلیارد تومان