قیمت زمین در سردآبرود ، قیمت خرید و فروش زمین

خرید زمین در سردآبرود چالوس با قیمت ارزان 8.5 میلیون

خرید زمین در سردآبرود چالوس با قیمت ارزان 8.5 میلیون


خرید زمین در منطقه سردآبرود چالوس با قیمت ارزان . این زمین مسکونی در سردآبرود چالوس با قیمت ارزان متری 8.5 میلیون به فروش می رسد.

3 میلیارد تومان