قیمت زمین در دزدک ، قیمت خرید و فروش زمین

فروش زمین جنگلی داخل بافت مسکونی در دزدک نوشهر

فروش زمین جنگلی داخل بافت مسکونی در دزدک نوشهر


خرید زمین جنگلی داخل بافت مسکونی در روستای دزدک نوشهر. این زمین جنگلی در دزدک نوشهر با قیمت ارزان متری 20 میلیون به فروش می رسد.

7.5 میلیارد تومان
فوری خرید زمین در دزدک نوشهر با قیمت ارزان 3 میلیارد – می ملک

خرید زمین در دزدک نوشهر با قیمت ارزان 3 میلیارد – می ملک


خرید زمین در روستای دزدک نوشهر با قیمت ارزان 3 میلیارد. این زمین در دزدک نوشهر با بافت مسکونی و قیمت ارزان در املاک می ملک به فروش می رسد.

3 میلیارد تومان
فوری خرید زمین ارزان با قیمت متری 9 میلیون در دزدک نوشهر

خرید زمین ارزان با قیمت متری 9 میلیون در دزدک نوشهر


خرید زمین ارزان با قیمت 9 میلیون در روستای دزدک نوشهر. این زمین ارزان با کاربری مسکونی به طور اختصاصی و زیر قیمت در املاک می ملک به فروش می رسد.

4.05 میلیارد تومان