قیمت زمین در تازه آباد چالوس

خرید زمین در تازه آباد چالوس با قیمت ارزان 6 میلیون

خرید زمین در تازه آباد چالوس با قیمت ارزان 6 میلیون


خرید زمین در تازه آباد چالوس با قیمت ارزان متری 6 میلیون و قیمت فروش 1.3 میلیارد. این زمین با 220 متر مساحت در املاک می ملک به فروش می رسد.

1.3 میلیارد تومان