قیمت زمین در بلوار امام رضا نوشهر

خرید زمین در بلوار امام رضا نوشهر با قیمت متری 13 میلیون

خرید زمین در بلوار امام رضا نوشهر با قیمت متری 13 میلیون


خرید زمین در بلوار امام رضا نوشهر با قیمت ارزان متری 13 میلیون . این زمین که در خیابان ملت از بلوار امام رضا نوشهر واقع شده با قیمت ارزان به فروش می رسد.

4 میلیارد تومان