فروش فوری زمین با قیمت ارزان در شمال

فوری فروش فوری زمین با قیمت ارزان در نمک آبرود

فروش فوری زمین با قیمت ارزان در نمک آبرود


فروش فوری زمین مسکونی با قیمت ارزان در شهرک نمک آبرود چالوس . خرید این زمین در نمک آبرود چالوس بطور اختصاصی در املاک می ملک.

6.3 میلیارد تومان
فوری خرید زمین با قیمت ارزان 12 میلیون در چالوس

خرید زمین با قیمت ارزان 12 میلیون در چالوس


فروش فوری زمین شهرکی واقع در دوجمان هچیرود . خرید این زمین با قیمت ارزان 12 میلیون در املاک می ملک.

10.02 میلیارد تومان
ویژه فوری فروش فوری زمین در اوجاکله چالوس با قیمت ارزان

فروش فوری زمین در اوجاکله چالوس با قیمت ارزان


فروش فوری زمین واقع در منطقه اوجاکله چالوس با قیمت ارزان متری 10 میلیون . خرید زمین ارزان در چالوس بطور ویژه در املاک می ملک.

7 میلیارد تومان
فروش فوری زمین جنگلی در نوشهر ، روستای نیرنگ نوشهر

فروش فوری زمین جنگلی در نوشهر ، روستای نیرنگ نوشهر


فروش فوری زمین جنگلی در نوشهر واقع در روستای نیرنگ نوشهر. این زمین مسکونی در نزدیکی جنگل های نوشهر در شمال با قیمت ارزان به فروش می رسد.

3.25 میلیارد تومان
خرید زمین در محدوده نمک آبرود چالوس متری 9 میلیون

خرید زمین در محدوده نمک آبرود چالوس متری 9 میلیون


خرید زمین در روستای مسده واقع در محدوده شهرک نمک آبرود چالوس با قیمت ارزان متری 9 میلیون. فروش فوری این زمین ارزان بطور ویژه در املاک می ملک.

4 میلیارد تومان
فوری فروش زمین ارزان در نوشهر با قیمت متری 7 میلیون - می ملک

فروش زمین ارزان در نوشهر با قیمت متری 7 میلیون - می ملک


فروش زمین ارزان در نوشهر واقع در روستای درزیکلا با قیمت ارزان 7 میلیون. فروش فوری زمین در نوشهر با کاربری مسکونی و قیمت ارزان در املاک می ملک.

2.3 میلیارد تومان
فوری فروش فوری زمین مسکونی با قیمت ارزان در چلندر نوشهر

فروش فوری زمین مسکونی با قیمت ارزان در چلندر نوشهر


فروش فوری زمین دارای بافت مسکونی با قیمت ارزان متری 8 میلیون در چلندر نوشهر . قیمت خرید زمین مذکور، زیر قیمت زمین در نوشهر و روستای چلندر است.

4 میلیارد تومان
فروش زمین شهرکی با قیمت 14 میلیون در نجارده نوشهر

فروش زمین شهرکی با قیمت 14 میلیون در نجارده نوشهر


فروش زمین شهرکی سند دار با بافت مسکونی و قیمت ارزان متری 14 میلیون در نجارده نوشهر. فروش فوری زمین شهرکی در نجارده نوشهر با قیمت ارزان در می ملک.

3.78 میلیارد تومان
فوری فروش فوری زمین ارزان مسکونی در نوشهر، متری 9.5 میلیون

فروش فوری زمین ارزان مسکونی در نوشهر، متری 9.5 میلیون


فروش فوری زمین ارزان مسکونی در نوشهر، فروش این زمین ارزان قیمت با قیمت متری 9.5 میلیون در سنگتجن نوشهر انجام می شود.

2.3 میلیارد تومان
فوری خرید زمین در چالوس زوات شرق با قیمت ارزان 8 میلیون

خرید زمین در چالوس زوات شرق با قیمت ارزان 8 میلیون


خرید زمین در چالوس زوات شرق با قیمت ارزان متری 8 میلیون. فروش فوری زمین سند دار با بافت مسکونی در زوات شرق چالوس با قیمت ارزان در می ملک انجام می شود.

1.88 میلیارد تومان
فروش فوری زمین ارزان قیمت جنگلی در امامرود چالوس - می ملک

فروش فوری زمین ارزان قیمت جنگلی در امامرود چالوس - می ملک


فروش فوری زمین ارزان قیمت در منطقه جنگلی امامرود چالوس با قیمت ارزان متری 11 میلیون. فروش این زمین ارزان در چالوس با کاربری مسکونی بطور ویژه در می ملک.

5.28 میلیارد تومان
فروش زمین سند دار متری 14 میلیون در هچیرود چالوس – می ملک

فروش زمین سند دار متری 14 میلیون در هچیرود چالوس – می ملک


فروش زمین سند دار با بافت مسکونی و قیمت 14 میلیون در شهر هچیرود چالوس. فروش فوری زمین شهرکی با قیمت ارزان در هچیرود چالوس بطور ویژه در املاک می ملک.

3.038 میلیارد تومان
خرید زمین مسکونی سند دار با قیمت فروش ارزان در نوشهر

خرید زمین مسکونی سند دار با قیمت فروش ارزان در نوشهر


خرید زمین با سند معتبر و کاربری مسکونی، با قیمت فروش ارزان و استثنایی در نوشهر. فروش فوری این زمین سند دار واقع در بافت شهری با قیمت ارزان در املاک می ملک.

10 میلیارد تومان
فروش فوری زمین با قیمت ارزان متری 13 میلیون در هچیرود

فروش فوری زمین با قیمت ارزان متری 13 میلیون در هچیرود


فروش فوری زمین با قیمت ارزان متری 13 میلیون در شهر هچیرود چالوس. فروش فوری زمین با قیمت ارزان در چالوس.

208 میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی ارزان در روستای سیبده چالوس

فروش زمین مسکونی ارزان در روستای سیبده چالوس


فروش زمین مسکونی با قیمت ارزان متری 12 میلیون در روستای سیبده چالوس. فروش فوری با قیمت ارزان در املاک می ملک.

2.75 میلیارد تومان
فروش زمین سند دار با قیمت ارزان در میانده چالوس

فروش زمین سند دار با قیمت ارزان در میانده چالوس


فروش زمین سند دار با قیمت ارزان متری 8 میلیون در منطقه میانده چالوس. فروش فوری با قیمت ارزان در املاک می ملک.

3.2 میلیارد تومان
خرید زمین با قیمت ارزان متری 6.5 میلیون در هچیرود

خرید زمین با قیمت ارزان متری 6.5 میلیون در هچیرود


خرید زمین مسکونی با قیمت ارزان متری 6.5 میلیون در هچیرود چالوس. فروش فوری با قیمت ارزان در املاک می ملک.

1.3 میلیارد تومان
فروش زمین با قیمت ارزان در شهر هچیرود، متری 12 میلیون

فروش زمین با قیمت ارزان در شهر هچیرود، متری 12 میلیون


فروش زمین با قیمت ارزان متری 12 میلیون در هچیرود چالوس. فروش فوری زمین با قیمت ارزان در شهر هچیرود به مدت محدود توسط املاک می ملک.

5.28 میلیارد تومان
فروش زمین ارزان قیمت متری 5 میلیون در چالوس مازندران

فروش زمین ارزان قیمت متری 5 میلیون در چالوس مازندران


فروش زمین ارزان قیمت در چالوس با قیمت فوق العاده ارزان متری 5 میلیون در منطقه الف کلا چالوس، فروش فوری زمین مسکونی با قیمت 1/7 میلیارد در املاک می ملک.

1.7 میلیارد تومان

فروش فوری زمین در شمال و شهرهای چالوس ، نوشهر ، کلارآباد ، هچیرود ، متل قو ، عباس آباد ، تنکابن ، نشتارود ، کلاردشت ، شهرک نمک آبرود و.. در استان مازندران. فروش فوری زمین با قیمت ارزان و زیر قیمت در شمال.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09361184646 تماس بگیرید.