زوات شرق

فوری خرید زمین در چالوس زوات شرق با قیمت ارزان 8 میلیون

خرید زمین در چالوس زوات شرق با قیمت ارزان 8 میلیون


خرید زمین در چالوس زوات شرق با قیمت ارزان متری 8 میلیون. فروش فوری زمین سند دار با بافت مسکونی در زوات شرق چالوس با قیمت ارزان در می ملک انجام می شود.

1.88 میلیارد تومان