زمین زیر قیمت در کلاردشت

فروش زمین با قیمت ارزان زیر یک میلیارد در کلاردشت

فروش زمین با قیمت ارزان زیر یک میلیارد در کلاردشت


فروش زمین با بافت مسکونی و قیمت ارزان زیر یک میلیارد در رودبارک کلاردشت. این زمین ارزان در کلاردشت به مدت محدود با قیمت 900 میلیون به فروش میرسد.

900 میلیون تومان