زمین زیر قیمت در نوشهر

خرید زمین در نوشهر با قیمت ارزان زیر 1 میلیارد

خرید زمین در نوشهر با قیمت ارزان زیر 1 میلیارد


خرید زمین در منطقه هلستان نوشهر با قیمت ارزان و استثنایی زیر 1 میلیارد . این زمین ارزان در نوشهر بطور ویژه در می ملک به فروش می رسد.

970 میلیون تومان
فوری فروش فوری زمین مسکونی با قیمت ارزان در چلندر نوشهر

فروش فوری زمین مسکونی با قیمت ارزان در چلندر نوشهر


فروش فوری زمین دارای بافت مسکونی با قیمت ارزان متری 8 میلیون در چلندر نوشهر . قیمت خرید زمین مذکور، زیر قیمت زمین در نوشهر و روستای چلندر است.

4 میلیارد تومان
فوری خرید زمین ارزان با قیمت متری 9 میلیون در دزدک نوشهر

خرید زمین ارزان با قیمت متری 9 میلیون در دزدک نوشهر


خرید زمین ارزان با قیمت 9 میلیون در روستای دزدک نوشهر. این زمین ارزان با کاربری مسکونی به طور اختصاصی و زیر قیمت در املاک می ملک به فروش می رسد.

4.05 میلیارد تومان