زمین زیر قیمت در نمک آبرود

خرید زمین در شهرک سهند نمک آبرود با قیمت ارزان

خرید زمین در شهرک سهند نمک آبرود با قیمت ارزان


خرید زمین در شهرک سهند نمک آبرود با قیمت ارزان متری 16.5 میلیون. این زمین شهرکی در منطقه نمک آبرود چالوس در املاک می ملک به فروش می رسد.

7 میلیارد تومان
ویژه فوری فروش زمین با قیمت ارزان متری 12.5 در محدوده نمک آبرود

فروش زمین با قیمت ارزان متری 12.5 در محدوده نمک آبرود


فروش زمین با قیمت ارزان متری 12.5 میلیون در محدوده شهرک نمک آبرود چالوس. فروش زمین در نمک آبرود چالوس با قیمت ارزان بطور ویژه در املاک می ملک.

3.1 میلیارد تومان