خرید و فروش زمین در کیاکلا

خرید زمین در کیاکلا چالوس با قیمت 12 میلیون

خرید زمین در کیاکلا چالوس با قیمت 12 میلیون


فروش زمین در کیاکلا چالوس با قیمت ارزان . فروش این زمین مسکونی در کیاکلا چالوس با قیمت متری 12 میلیون در املاک می ملک انجام می شود.

2.5 میلیارد تومان