خرید و فروش زمین در پالوجده

فروش زیر قیمت زمین در پالوجده چالوس متری 13 میلیون

فروش زیر قیمت زمین در پالوجده چالوس متری 13 میلیون


خرید زمین در پالوجده چالوس با قیمت ارزان متری 13 میلیون . این زمین ارزان با شرایط ویژه و زیر قیمت زمین در پالوجده چالوس در املاک می ملک به فروش می رسد.

2.3 میلیارد تومان