خرید زمین ارزان ساحلی شهرکی جنگلی در شهرک توریستی نمک آبرود

فوری خرید زمین در نمک آبرود با قیمت ارزان 29 میلیون

خرید زمین در نمک آبرود با قیمت ارزان 29 میلیون


خرید زمین در محله 4 شهرک توریستی نمک آبرود چالوس . این زمین در نمک آبرود با قیمت ارزان متری 29 میلیون در می ملک به فروش می رسد.

11.6 میلیارد تومان
فوری فروش فوری زمین با قیمت ارزان در نمک آبرود

فروش فوری زمین با قیمت ارزان در نمک آبرود


فروش فوری زمین مسکونی با قیمت ارزان در شهرک نمک آبرود چالوس . خرید این زمین در نمک آبرود چالوس بطور اختصاصی در املاک می ملک.

6.3 میلیارد تومان
خرید زمین در محله یک نمک آبرود با قیمت 24 میلیون

خرید زمین در محله یک نمک آبرود با قیمت 24 میلیون


خرید زمین در محله یک شهرک نمک آبرود با قیمت ارزان متری 24 میلیون. فروش این زمین در محله 1 نمک آبرود چالوس با قیمت ارزان بطور ویژه در املاک می ملک.

11 میلیارد تومان
خرید زمین ارزان در محله 3 شمالی شهرک نمک آبرود

خرید زمین ارزان در محله 3 شمالی شهرک نمک آبرود


خرید زمین ارزان واقع در محله 3 شمالی شهرک نمک آبرود . این زمین در محله 3 نمک آبرود چالوس ، با قیمت ارزان متری 22 میلیون به فروش می رسد.

8 میلیارد تومان
خرید زمین در شهرک سهند نمک آبرود با قیمت ارزان

خرید زمین در شهرک سهند نمک آبرود با قیمت ارزان


خرید زمین در شهرک سهند نمک آبرود با قیمت ارزان متری 16.5 میلیون. این زمین شهرکی در منطقه نمک آبرود چالوس در املاک می ملک به فروش می رسد.

7 میلیارد تومان
خرید زمین در محدوده نمک آبرود چالوس متری 9 میلیون

خرید زمین در محدوده نمک آبرود چالوس متری 9 میلیون


خرید زمین در روستای مسده واقع در محدوده شهرک نمک آبرود چالوس با قیمت ارزان متری 9 میلیون. فروش فوری این زمین ارزان بطور ویژه در املاک می ملک.

4 میلیارد تومان
ویژه فوری فروش زمین با قیمت ارزان متری 12.5 در محدوده نمک آبرود

فروش زمین با قیمت ارزان متری 12.5 در محدوده نمک آبرود


فروش زمین با قیمت ارزان متری 12.5 میلیون در محدوده شهرک نمک آبرود چالوس. فروش زمین در نمک آبرود چالوس با قیمت ارزان بطور ویژه در املاک می ملک.

3.1 میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی در شهرک نمک آبرود با قیمت 28 میلیون

فروش زمین مسکونی در شهرک نمک آبرود با قیمت 28 میلیون


فروش زمین مسکونی در شهرک توریستی نمک آبرود چالوس با قیمت ارزان و استثنایی متری 28 میلیون. فروش زمین مذکور با قیمت ویژه در می ملک.

12.1 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی با قیمت ارزان در روستای میانکی  عباس آباد

خرید زمین شهرکی با قیمت ارزان در روستای میانکی عباس آباد


خرید زمین با موقعیت شهرکی با قیمت ارزان در روستای میانکی همجوار با شهرک نمک آبرود واقع در شهر عباس آباد. فروش این زمین بطور اختصاصی در املاک می ملک.

10.95 میلیارد تومان

فروش زمین در نمک آبرود با قیمت ارزان، خرید زمین ساحلی، شهرکی و جنگلی در نمک آبرود چالوس. خرید زمین در نمک آبرود چالوس واقع در استان مازندران، شمال ایران.