خرید و فروش زمین در متل قو

فوری خرید زمین در خیابان دریا گوشه در شهر متل قو

خرید زمین در خیابان دریا گوشه در شهر متل قو


خرید زمین واقع در خیابان دریا گوشه در شهر متل قو در عباس آباد . این زمین مسکونی در منطقه جنگلی متل قو در خیابان دریا گوشه به فروش می رسد.

27.72 میلیارد تومان
خرید زمین در سی سرا متل قو با قیمت متری 15 میلیون

خرید زمین در سی سرا متل قو با قیمت متری 15 میلیون


خرید زمین با قیمت ارزان 15 میلیون در سی سرا متل قو . این زمین در سی سرا سلمانشهر با قیمت 3.2 میلیارد در املاک می ملک به فروش می رسد.

3.2 میلیارد تومان
فروش زمین با جواز ساخت در خیابان دریاگوشه متل قو

فروش زمین با جواز ساخت در خیابان دریاگوشه متل قو


فروش زمین با جواز ساخت و سند شاهی در خیابان دریاگوشه متل قو ( سلمانشهر ) ، یکی از بهترین خیابان های متل قو با قیمت ارزان متری 30 میلیون.

30 میلیارد تومان