خرید و فروش زمین در سردآبرود

خرید زمین در سردآبرود چالوس با قیمت ارزان 8.5 میلیون

خرید زمین در سردآبرود چالوس با قیمت ارزان 8.5 میلیون


خرید زمین در منطقه سردآبرود چالوس با قیمت ارزان . این زمین مسکونی در سردآبرود چالوس با قیمت ارزان متری 8.5 میلیون به فروش می رسد.

3 میلیارد تومان