خرید و فروش زمین در حسن کیف

ویژه فروش زمین تجاری ارزان در شهر حسن کیف کلاردشت

فروش زمین تجاری ارزان در شهر حسن کیف کلاردشت


فروش زمین تجاری ارزان با دوبر در منطقه حسن کیف شهر کلاردشت، خرید این زمین تجاری ارزان به صورت انحصاری در املاک می ملک انجام می شود.

2 میلیارد تومان