خرید و فروش زمین در امامرود

فوری فروش زمین شهرکی در چالوس با قیمت متری 11 میلیون

فروش زمین شهرکی در چالوس با قیمت متری 11 میلیون


خرید زمین در منطقه امامرود در هچیرود چالوس با قیمت ارزان . این زمین شهرکی در چالوس با قیمت متری 11 میلیون در املاک می ملک به فروش می رسد.

5.928 میلیارد تومان
فوری خرید زمین ارزان در منطقه سیبده در چالوس

خرید زمین ارزان در منطقه سیبده در چالوس


خرید زمین ارزان واقع در منطقه سیبده در چالوس . این زمین ارزان در سیبده امامرود در چالوس با قیمت ارزان 3.12 میلیارد به فروش می رسد.

3.12 میلیارد تومان
فروش فوری زمین ارزان قیمت جنگلی در امامرود چالوس - می ملک

فروش فوری زمین ارزان قیمت جنگلی در امامرود چالوس - می ملک


فروش فوری زمین ارزان قیمت در منطقه جنگلی امامرود چالوس با قیمت ارزان متری 11 میلیون. فروش این زمین ارزان در چالوس با کاربری مسکونی بطور ویژه در می ملک.

5.28 میلیارد تومان
فوری خرید زمین در چالوس با قیمت ارزان 9 میلیون در امامرود چالوس

خرید زمین در چالوس با قیمت ارزان 9 میلیون در امامرود چالوس


خرید زمین در امامرود چالوس با قیمت ارزان متری 9 میلیون و قیمت فروش کل 2 میلیارد و 750 میلیون. خرید زمین در چالوس با قیمت ارزان بطور ویژه در می ملک.

2.75 میلیارد تومان