زمین اقساطی در کلاردشت

ویژه فوری فروش زمین اقساطی در کلاردشت با قیمت ارزان 4 میلیون

فروش زمین اقساطی در کلاردشت با قیمت ارزان 4 میلیون


خرید زمین قسطی در کلاردشت با قیمت ارزان متری 4 میلیون. این زمین 363 متری در مرزن آباد کلاردشت به صورت فروش اقساطی و با قیمت ارزان به فروش می رسد.

1.5 میلیارد تومان
فروش اقساطی زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 1.5 میلیارد

فروش اقساطی زمین در کلاردشت با قیمت ارزان 1.5 میلیارد


فروش اقساطی زمین در کلاردشت در روستای لاهو، با قیمت ارزان 1.5 میلیارد. این زمین در کلاردشت با قیمت ارزان و به صورت قسطی در می ملک به فروش می رسد.

1.5 میلیارد تومان