زمین اقساطی در چالوس

فروش قسطی زمین در چالوس با قیمت ارزان متری 8 میلیون

فروش قسطی زمین در چالوس با قیمت ارزان متری 8 میلیون


فروش قسطی زمین در چالوس با قیمت ارزان متری 8 میلیون با 225 متر مساحت. فروش اقساطی زمین مذکور با قیمت ارزان در املاک می ملک انجام می شود.

1.8 میلیارد تومان
ویژه فوری خرید زمین اقساطی در شمال، فروش زمین قسطی در زوات چالوس

خرید زمین اقساطی در شمال، فروش زمین قسطی در زوات چالوس


خرید زمین اقساطی در شمال استان مازندران، فروش زمین قسطی واقع در روستای جنگلی زوات چالوس. فروش اقساطی زمین مسکونی داخل بافت در زوات چالوس، املاک می ملک.

42 میلیارد تومان