خیابان پهلوان نوشهر

خرید آپارتمان در نوشهر با وام ، خیابان پهلوان نوشهر

خرید آپارتمان در نوشهر با وام ، خیابان پهلوان نوشهر


خرید آپارتمان در نوشهر با وام و قیمت ارزان ، واقع در خیابان پهلوان نوشهر. فروش این آپارتمان وام دار در نوشهر با قیمت ارزان 2.5 میلیارد در می ملک.

2.5 میلیارد تومان