خیابان قدرتی

خرید آپارتمان با قیمت ارزان در خیابان قدرتی نوشهر

خرید آپارتمان با قیمت ارزان در خیابان قدرتی نوشهر


خرید آپارتمان با قیمت ارزان واقع در خیابان قدرتی نوشهر . این آپارتمان ارزان در نوشهر با قیمت متری 28 میلیون در می ملک به فروش می رسد.

4.48 میلیارد تومان