خط هشت

فوری خرید واحد در برج ساحلی پردیس در چالوس

خرید واحد در برج ساحلی پردیس در چالوس


خرید واحدهای برج ساحلی پردیس در سردآبرود چالوس . واحدهای برج ساحلی پردیس در خط هشت چالوس در املاک می ملک به فروش می رسد.

20.25 میلیارد تومان
فروش زمین در خط هشت چالوس با قیمت متری 8.5 میلیون

فروش زمین در خط هشت چالوس با قیمت متری 8.5 میلیون


فروش زمین در خیابان خط هشت چالوس با قیمت متری 8.5 میلیون. خرید زمین در خط 8 چالوس با قیمت ارزان بطور ویژه و اختصاصی در املاک می ملک.

6 میلیارد تومان