خانه حیاط دار در هچیرود

خرید خانه کلنگی با موقعیت ساحلی در هچیرود چالوس

خرید خانه کلنگی با موقعیت ساحلی در هچیرود چالوس


خرید خانه کلنگی با موقعیت ساحلی واقع در شهر هچیرود چالوس. خرید این خانه کلنگی حیاط دار با موقعیت ساحلی در چالوس بطور ویژه در املاک می ملک.

40 میلیارد تومان
ویژه فوری خرید خانه حیاط دار در هچیرود چالوس با قیمت ارزان - می ملک

خرید خانه حیاط دار در هچیرود چالوس با قیمت ارزان - می ملک


خرید خانه حیاط دار با قیمت فروش ارزان در شهر هچیرود چالوس. خرید این خانه حیاط دار که در شهر هچیرود چالوس واقع شده است با سند مالکیت در می ملک انجام می شود.

6.24 میلیارد تومان