خرید و فروش ویلا، زمین و آپارتمان در منطقه اکبرآباد

متاسفانه هیچ ملکی در بخش اکبرآباد ثبت نشده است.


اکبرآباد، روستایی واقع در خط هشت شهرستان چالوس، استان مازندران وهمجوار با رودخانه سردآبرود واقع شده است.

روستای اکبر آباد از شمال به رودخانه سردآبرود و از جنوب به دریا متصل می باشد، فاصله 7 دقیقه ای تا شهرک تفریحی و توریستی نمک آبرود را دارا می باشد.


  • 80 %
  • 80 %
  • 85 %
  • 90 %
  • 75 %
  • 95 %