خرید و فروش آپارتمان اکازیون در شمال

خرید آپارتمان ارزان با قیمت اکازیون 2.8 میلیارد در چالوس

خرید آپارتمان ارزان با قیمت اکازیون 2.8 میلیارد در چالوس


خرید آپارتمان ارزان با قیمت اکازیون و فوق العاده 2 میلیارد و 800 میلیون در شهر چالوس. فروش این اپارتمان ارزان بطور اختصاصی در املاک می ملک.

2.8 میلیارد تومان